1 sierpnia 2016

Zespół

Michał Sieruga

Michał Sieruga – adwokat, specjalizuje się w prawie rodzinnym i cywilnym, a także sądowym postępowaniu cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw gospodarczych i prawa pracy. Reprezentuje klientów w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, także w zakresie reorganizacji i likwidacji stanowisk pracy, bądź ustalenia stosunku pracy. W obszarze swojej praktyki koncentruje się również na sprawach administracyjnych i związanych z doradztwem podmiotom gospodarczym, reprezentowaniem spółdzielni mieszkaniowych, sporządzaniu i negocjowaniu umów, a także prowadzeniu mediacji i negocjacji. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie prawa karnego oraz materii związanej z prowadzeniem spraw o ubezwłasnowolnienie.

Poza zaangażowaniem w pracę w Kancelarii adw. Michał Sieruga współpracuje również z Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Specjalistycznym Punktem Konsultacyjnym Centrum Alzheimera w Warszawie oraz Fundacją Konstruktywnego Rozwoju, a także szeregiem innych fundacji i organizacji pozarządowych. Jest również autorem licznych publikacji, w tym m.in. podręcznika do nauki logicznych podstaw prawoznawstwa „Logika dla prawników i nie tylko…” wyd. Oficyna Prawa Polskiego (2009) oraz licznych artykułów w periodyku „Młoda Palestra” (2013/2014). Od 2007 r. czynnie wspierał instytucje zajmujące się świadczeniem pomocy prawnej działając m.in. w Fundacji Acedemia Iuris czy „Klinice Niewinność” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Prowadzi wykłady i warsztaty dotyczące w szczególności problematyki wsparcia osób cierpiących na choroby otępienne.

Adw. Michał Sieruga ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2012 r. również Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego (IPSiR). Od 2011 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, a od 2015 r. adwokatem. W latach 2012-2015 współpracował z kancelarią KNS Legal Kucharski Studziński Nowiński Szczerba, a wcześniej z BSM Adwokaci spółka partnerska.