Obywatele RP prawomocnie uniewinnieni.

Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał wyrok uniewinniający dwóch przedstawicieli Obywateli RP, którzy oskarżeni byli o naruszenie miru domowego. 25 stycznia 2017 roku Wojciech Kinasiewicz i Rafał Suszek weszli z transparentami na teren otaczający parlament, by zaprotestować przeciwko obecnej władzy. Nie weszli przez biuro przepustek, lecz przekraczając niewysoki murek od strony ulicy Wiejskiej. Latem stołeczny sąd[…]

Adwokat Sieruga dla nova tv o odszkodowaniach dla poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach

Po niespełna dwóch miesiącach od nawałnic, jakie przeszły przez woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie oraz wielkopolskie, ujawniły się problemy poszkodowanych w dochodzeniu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych. Wysokość przyznawanych przez nie kwot, nieprzystających zupełnie do rozmiarów zniszczeń, rodzą pytania o dalsze możliwości prawne. Jakie kroki podjąć w takiej sytuacji i innych – tego rodzaju? Na to pytanie odpowiada[…]

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości weszła w życie.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości weszła w życie. Jej celem jest wprowadzenie rozwiązań służących zwiększeniu podaży mieszkań na wynajem, o umiarkowanych czynszach, poprzez wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Zgodnie z ustawą, mieszkania będą dostępne w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności. KZN będzie także realizował[…]

500 + dla rodzica z orzeczoną przez sąd opieką naprzemienną

Zgodnie z najnowszym rozstrzygnięciem Naczelnego Sądu Administracyjnego, rodzic sprawujący na podstawie porozumienia z drugim rodzicem opiekę naprzemienną nad ich wspólnym dzieckiem nie ma prawa wliczyć je do składu swojej rodziny, co – dla niektórych zainteresowanych – oznacza nieprzyznanie pięciuset złotych na drugie dziecko. Tym samym, został w orzecznictwie podkreślony wymóg wyłącznie sądowego ustalenia opieki naprzemiennej,[…]

Media o nas

Z dumą informujemy, że mecenas Daniel Dzierzbicki wraz z aplikantem adwokackim Krzysztofem Kaczorem doprowadzili do uniewinnienia członków stowarzyszenia Obywatele RP – Wojciecha Kinasiewicza i Rafała Suszka, oskarżonych o naruszenie miru domowego Sejmu RP. Sprawa dotyczyła wydarzeń z dnia 25 stycznia 2017 r., kiedy to Obywatele RP, na znak protestu przeciwko zmianom legislacyjnym, weszli na teren[…]

Prawo do bycia zapomnianym według Trybunału Sprawiedliwości UE

Każda osoba ma prawo żądać, aby jej dane osobowe zostały usunięte z wyszukiwarki internetowej – taką treść Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nadał kształtującemu się obecnie prawu do “bycia zapomnianym”, które odpowiadać ma na współczesną potrzebę ochrony naszej prywatności w przestrzeni internetowej. Prawo to nie ma jednak charakteru bezwzględnego – osoba taka musi wykazać uzasadniony interes[…]

Sąd Najwyższy za szerszą surogacją w małżeńskich stosunkach majątkowych

Postanowienie Sądu Najwyższego z 27 kwietnia br. (sygn. akt IV CSK 346/16) wyraźnie wskazuje na obieranie przez orzecznictwo kierunku w stronę węższej niż dotychczas ochrony majątku wspólnego małżonków, na rzecz poszerzenia tzw. zasady surogacji, która polega na tym, że jeśli w czasie wspólności ustawowej małżonek zdecyduje się nabyć za przedmioty należące do jego majątku osobistego inne[…]

Odwołany lub opóźniony lot, zgubiony bagaż – co robić

Jako że mamy okres urlopowy i wiele osób decyduje się podróżować samolotem, warto przypomnieć, jak kształtuje się sytuacja prawna pasażerów linii lotniczych, wobec których usługa została wykonana wadliwie. Jak podają statystyki, tylko 1% uprawnionych w Polsce ubiega się o odszkodowania z powodu nienależytej obsługi przez linię lotniczą. Przykładowo, w 2016 roku aż 1,1 tys. lotów[…]

Zaostrzenie kar za doping w sporcie

Od początku lipca obowiązuje nowa ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie, którą wcześniej Sejm przyjął jednogłośnie 21 kwietnia br. Na jej podstawie temu, kto poda małoletniemu niedozwoloną substancję, grozi kara w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat trzech. W ten sam sposób została ukształtowana odpowiedzialność karna osób, które będą podawały zabroniony[…]