Obywatele RP prawomocnie uniewinnieni.

Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał wyrok uniewinniający dwóch przedstawicieli Obywateli RP, którzy oskarżeni byli o naruszenie miru domowego. 25 stycznia 2017 roku Wojciech Kinasiewicz i Rafał Suszek weszli z transparentami na teren otaczający parlament, by zaprotestować przeciwko obecnej władzy. Nie weszli przez biuro przepustek, lecz przekraczając niewysoki murek od strony ulicy Wiejskiej.

Latem stołeczny sąd rejonowy uniewinnił Kinasiewicza i Suszka uznając, że że sejm nie jest ogrodzony, w związku z czym nie mogli popełnić przestępstwa wchodząc na jego teren. Sąd I instancji uznał, że murek od strony ul. Wiejskiej to w rzeczywistości stopień, który można pokonać, dając jeden krok.

Od wyroku apelację wniósł prokurator, zarzucając, iż sąd pierwszej instancji:

– błędnie przyjął, że murek, który ma kilkadziesiąt centymetrów wysokości, nie jest ogrodzeniem,

– nie przesłuchał wszystkich świadków tj. policjantów i funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, którzy widzieli jak oskarżeni wchodzili na teren Sejmu oraz

– nie dokonał oględzin całego ogrodzenia.

Przed sądem I instancji obrońcy oskarżonych adw. Daniel Dzierzbicki i współpracujący z naszą kancelarią aplikant adwokacki Krzysztof Kaczor, przekonywali, że nie ma w tym wypadku mowy o „czynie szkodliwym społecznie, a jedynie czynie pożytecznym społecznie”. Mecenas Dzierzbicki podkreślał wówczas w mowie końcowej, że „czyn pełnił znamiona sprzeciwu obywatelskiego”. Z kolei przed sądem II instancji, odnosząc się do zarzutów prokuratury, zaznaczył iż nie ma potrzeby przesłuchiwania policjantów i Straży Marszałkowskiej, gdyż oskarżeni nie zaprzeczają, że weszli na teren Sejmu. Za chybiony uznał zarzut braku oględzin murka, który jest elementem architektury, a nie ogrodzeniem.

Drugi z obrońców, aplikant adwokacki Krzysztof Kaczor po ogłoszeniu wyroku był w pełni usatysfakcjonowany orzeczeniem – „Sąd Okręgowy zwrócił uwagę na wszystkie aspekty, na które zwracaliśmy ją my, zarówno przed sądem I instancji, jak i przed sądem II instancji.” Dodał również, iż wyrok ten wskazuje na absurdalność całej sytuacji oraz postępowania prokuratury w sprawie.

Źródła i doniesienia medialne: