Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości weszła w życie.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości weszła w życie. Jej celem jest wprowadzenie rozwiązań służących zwiększeniu podaży mieszkań na wynajem, o umiarkowanych czynszach, poprzez wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Zgodnie z ustawą, mieszkania będą dostępne w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności. KZN będzie także realizował[…]

500 + dla rodzica z orzeczoną przez sąd opieką naprzemienną

Zgodnie z najnowszym rozstrzygnięciem Naczelnego Sądu Administracyjnego, rodzic sprawujący na podstawie porozumienia z drugim rodzicem opiekę naprzemienną nad ich wspólnym dzieckiem nie ma prawa wliczyć je do składu swojej rodziny, co – dla niektórych zainteresowanych – oznacza nieprzyznanie pięciuset złotych na drugie dziecko. Tym samym, został w orzecznictwie podkreślony wymóg wyłącznie sądowego ustalenia opieki naprzemiennej,[…]