Media o nas

Z dumą informujemy, że mecenas Daniel Dzierzbicki wraz z aplikantem adwokackim Krzysztofem Kaczorem doprowadzili do uniewinnienia członków stowarzyszenia Obywatele RP – Wojciecha Kinasiewicza i Rafała Suszka, oskarżonych o naruszenie miru domowego Sejmu RP. Sprawa dotyczyła wydarzeń z dnia 25 stycznia 2017 r., kiedy to Obywatele RP, na znak protestu przeciwko zmianom legislacyjnym, weszli na teren[…]

Prawo do bycia zapomnianym według Trybunału Sprawiedliwości UE

Każda osoba ma prawo żądać, aby jej dane osobowe zostały usunięte z wyszukiwarki internetowej – taką treść Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nadał kształtującemu się obecnie prawu do “bycia zapomnianym”, które odpowiadać ma na współczesną potrzebę ochrony naszej prywatności w przestrzeni internetowej. Prawo to nie ma jednak charakteru bezwzględnego – osoba taka musi wykazać uzasadniony interes[…]