Sąd Najwyższy za szerszą surogacją w małżeńskich stosunkach majątkowych

Postanowienie Sądu Najwyższego z 27 kwietnia br. (sygn. akt IV CSK 346/16) wyraźnie wskazuje na obieranie przez orzecznictwo kierunku w stronę węższej niż dotychczas ochrony majątku wspólnego małżonków, na rzecz poszerzenia tzw. zasady surogacji, która polega na tym, że jeśli w czasie wspólności ustawowej małżonek zdecyduje się nabyć za przedmioty należące do jego majątku osobistego inne[…]

Odwołany lub opóźniony lot, zgubiony bagaż – co robić

Jako że mamy okres urlopowy i wiele osób decyduje się podróżować samolotem, warto przypomnieć, jak kształtuje się sytuacja prawna pasażerów linii lotniczych, wobec których usługa została wykonana wadliwie. Jak podają statystyki, tylko 1% uprawnionych w Polsce ubiega się o odszkodowania z powodu nienależytej obsługi przez linię lotniczą. Przykładowo, w 2016 roku aż 1,1 tys. lotów[…]

Zaostrzenie kar za doping w sporcie

Od początku lipca obowiązuje nowa ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie, którą wcześniej Sejm przyjął jednogłośnie 21 kwietnia br. Na jej podstawie temu, kto poda małoletniemu niedozwoloną substancję, grozi kara w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat trzech. W ten sam sposób została ukształtowana odpowiedzialność karna osób, które będą podawały zabroniony[…]