Upublicznianie prawdziwej informacji o pożyciu małżeńskim a naruszenie dóbr osobistych

Fakty dotyczące relacji małżeńskiej należą do sfery osobistej każdej osoby i jako takie są chronione prawem do prywatności. Ich upublicznianie może naruszać dobra osobiste, niezależnie od tego, czy polegają na prawdzie – takim rozstrzygnięciem zakończyła się sprawa zawisła przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie w dn. 18.05.2017 r., sygn. akt I ACa 415/16. Powodem w sprawie[…]

Sąd Najwyższy o przekazaniu ziemi osobom bliskim rolników na tle ustawy o obrocie ziemią

Zgoda sądu nie jest konieczna do przekazania ziemi dziecku prowadzącemu działalność rolniczą przez przechodzącego na emeryturę rodzica, który część tej ziemi nabył od innych rolników po wejściu w życie tzw. ustawy o obrocie ziemią – uznał Sąd Najwyższy 22 czerwca br. wyjaśniając przy tym wątpliwości, jakie narosły wokół znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Taką[…]

Od początku czerwca postępowanie uproszczone obejmuje większą ilość spraw

Z dniem 1 czerwca weszła w życie ustawa z 7 kwietnia br. (Dz.U. Poz. 933) wprowadzająca szereg ułatwień w dochodzeniu wierzytelności, co wiązało się z nowelizacją przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania uproszczonego, uważanego za bardzo przystępną drogę dochodzenia roszczeń. Jedną ze zmian jest podwyższenie kwoty wartości przedmiotu sporu, który można wszcząć w ramach[…]