Dyrektywy wymiaru kary nie mogą być podstawą rozstrzygnięć o udzielaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia

Izba Karna Sądu Najwyższego w poszerzonym siedmioosobowym składzie rozstrzygnęła, że wyłączną podstawą orzekania o warunkowym przedterminowym zwolnieniu są przesłanki określone w art. 77 § 1 k.k., nie zaś dyrektywy wymiaru kary zawarte w art. 53, 54 i 55 k.k., do których odsyła art. 56 k.k. Dotyczyło tego pytanie prawne skierowane do SN przez Rzecznika Praw[…]