Spadkobiercy otrzymają pieniądze z OFE

W przypadku śmierci członka OFE, jego bliscy mają prawo do informacji, w którym z funduszy zmarły gromadził oszczędności na emeryturę. Jest to o tyle istotne, że rodzina zmarłego może nie posiadać informacji czy przystąpił on do Otwartego Funduszu Emerytalnego (w przypadku osób, na których nie ciążył takowy obowiązek), a jeśli odprowadzał składki – to do którego[…]

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci zadośćuczynienie w przypadku ofiary bez OC

Sąd Okręgowy w Toruniu zwrócił się z zagadnieniem prawnym do Sądu Najwyższego, w kwestii zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby w przypadku, gdy osobą tą był posiadacz pojazdu bez wykupionego obowiązkowego ubezpieczenia OC. Pytanie prawne dokładnie brzmiało: „Czy art. 106 ust. 6 pkt. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych[…]

Dłuższy termin na wznowienie postępowania cywilnego

Z dniem 15 lutego 2017 roku weszła nowelizacja przepisów, na mocy których żądanie wznowienia postępowania cywilnego zakończonego prawomocnym wyrokiem jest możliwe w ciągu dziesięciu lat od jego uprawomocnienia. Dotychczas był to termin pięcioletni. Zgodnie z art. 408 k.p.c., po upływie lat pięciu od chwili uprawomocnienia się wyroku nie można było żądać wznowienia postępowania, z wyjątkiem wypadku, gdy strona[…]

Nowelizacja dot. prokury łącznej

Instytucję prokury reguluje art. 1094 k.c. Został on znowelizowany z dniem 1 stycznia 2017 r., na mocy ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Stan prawny sprzed nowelizacji przewidywał jeden tylko rodzaj prokury łącznej. Prokurent łączny miał wtedy możliwość reprezentowania spółki łącznie z innym prokurentem łącznym, jak również działania w imieniu[…]