Nie będzie mandatu bez nagrania

Planowane jest wprowadzenie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Autorami projektu są posłowie Kukiz’15. Według założeń projektu wszystkie pojazdy policji drogowej, jak też sami funkcjonariusze wyposażeni będą w kamery. Będą one rejestrowały wszystkie podejmowane czynności funkcjonariuszy. Tym samym, dowód z zeznań funkcjonariuszy zostanie wykluczony – w założeniu będzie nim jedynie materiał z ww. kamer.

Jest też plan dodatnich punktów. Jeśli kierowca w ciągu roku nie otrzymał żadnych punktów karnych, nowy rok zaczynałby z pięcioma dodatnimi punktami. Innym założeniem są odszkodowania, nie mniejsze niż 1.000 zł, za bezzasadne zatrzymanie kierowcy przed funkcjonariusza. Ponadto kierowca, któremu został nałożony mandat, miałby tydzień na podjęcie decyzji o jego przyjęciu bądź skierowaniu sprawy na drogę sądową.

A.L-W