Niższe opłaty ZUS dla małych firm – projekt

Przedsiębiorcy, których przychody z działalności nie przekraczają 5 tysięcy zł miesięcznie, będą płacili niższe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Takie jest założenie poselskiego projektu ustawy o małej działalności gospodarczej. Według tego planu, wysokość składek miałaby rosnąć proporcjonalnie do wzrostu przychodów z działalności. Toteż im większe dochody, tym wyższa składka na ubezpieczenie społeczne. Nie przewyższyłaby ona jednak 24% przychodów. W przypadku przekroczenia przez przedsiębiorcę progu 5 tysięcy zł przychodu – kwota stawki wynosiłaby tyle, co obowiązująca obecnie.

Przy aktualnym stanie prawnym, wszyscy przedsiębiorcy – bez względu na wysokość osiąganych przez nich przychodów – płacą jednakową składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W 2017 roku jest to kwota 1.172,56 zł.

A.L-W