Policja skarbowa (KAS) – rewolucja w ściągalności podatków

Dnia 1 marca br. wejdzie w życie ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947), co oznacza dużą reformę administracji skarbowej. Krajowa Administracja Skarbowa ma w swym założeniu całościowo zająć się ściąganiem podatków i bezpieczeństwem finansów państwa. Strukturalnie, będzie połączeniem administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Skonsolidowaną[…]

Kary za nadużycia VAT

Na podstawie uchwalonej dnia 26 stycznia ustawy, drastycznemu podwyższeniu ulegną kary za nadużycia w VAT. W znowelizowanym kodeksie karnym pojawią się nowe kategorie przestępstw – wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz ich podrabianie i przerabianie w celu użycia jako autentycznych. Jeżeli wartość faktury dotyczy towarów lub usług o wartości ponad 10 mln zł., sprawcy grozić będzie[…]

Indywidualna interpretacja podatkowa za 20 tys. zł

Do końcu ubiegłego roku podatnik, posiadający wątpliwości co do swojej sytuacji podatkowej, mógł wystąpić o indywidualną interpretację podatkową. Jej koszt opiewa na 40 zł, a zastosowanie się do niej przez podatnika, nie pociągało dla niego żadnych negatywnych konsekwencji. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, zastosowanie się do wskazanej indywidualnej interpretacji podatkowej nie zapewnia ochrony przez konsekwencjami,[…]

Karty SIM – aspekt prawny

Od czwartku, tj. 2 lutego br. użytkownicy kart SIM mogli przekonać się o konsekwencjach niedopełnienia obowiązku ich zarejestrowania. W tym dniu nieprzypisane do konkretnej osoby karty prepaid zostały zdezaktywowane. Wszystko to za sprawą obowiązującej ustawy o działaniach antyterrorystycznej z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 904). Podstawowym celem nowych[…]

Pięciokrotne obniżki czynszu dla właścicieli sklepów przy budowie metra na Woli

W związku z budową metra na Woli, dostęp do sklepów przy ulicy Górczewskiej został utrudniony. Przedsiębiorcy wynajmujący tam lokale, tracą klientów. Wielu z nich musiało zdecydować o przeniesieniu swojego biznesu w inne miejsce. Burmistrz dzielnicy Wola zapowiedział, że w ramach wsparcia dla przedsiębiorców, najemcom lokali  zostaną obniżone opłaty za czynsz – nawet pięciokrotnie. Warunkiem jest[…]

Odwołanie Dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu? – stanowisko MKiDN

W związku z publikacją informacji prasowych, dotyczących odwołania Dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu – Pana Cezarego Morawskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydowało się na zajęcie stanowiska, co do kwestii dotyczących podstaw odwołania. Z komunikatu zawartego na stronie internetowej wynika, że: …Wczoraj, tj. 7 lutego 2017 r., do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotarły doniesienia[…]

Reforma w sprawie recyklingu

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało zamieszczone Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Wprowadza ono z dniem 1 lipca bieżącego roku ujednolicone – obowiązujące na terenie całego kraju – zasady segregacji odpadów komunalnych. Zostanie narzucony podział na cztery grupy: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji.[…]

Reklama adwokata – planowana zmiana kodeksu etyki

Komisja Etyki, działająca przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, planuje jeszcze w tym roku wprowadzić zmiany w zakresie zasad etyki zawodowej. Nowelizacją miałyby zostać objęte między innymi kwestie reklamy adwokata, czy też podejmowanie przez niego innych zajęć zawodowych. Z aktualnie obowiązującego Kodeksu Etyki Adwokackiej wynika zakaz korzystania przez adwokata z reklamy. Ponadto obowiązuje też zakaz pozyskiwania przez niego[…]