Wycinka drzew bez konieczności uzyskania zezwolenia

Od 1 stycznia 2017 r., na własnej posesji, będzie możliwość ścięcia drzewa bez konieczności uzyskania zezwolenia. Warunkiem jest, aby wycinka ta nie była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przy obowiązujących przepisach, zezwolenia wójta, burmistrza, bądź prezydenta miasta wymaga wycięcie przez właściciela prywatnej nieruchomości drzewa lub krzewu. Nowelizacja tych przepisów zakłada, że bez zezwolenia można będzie ściąć[…]

Kiedy kradzież to przestępstwo?

O tym czy kradzież to wykroczenie, czy przestępstwo decyduje wartość kradzionego mienia. Ta rozgraniczająca kwota, w 2016 roku stanowi 25% minimalnego wynagrodzenia, tj. 462,50 zł. To znaczy, że jeśli skradzione mienie opiewa na kwotę 462,50 zł lub niższą, to czyn ten uznawany jest za wykroczenie. Jeśli natomiast wartość ta przekracza 462,50 zł – jest to[…]

Mniej formalności w prawie budowlanym

Zapowiadane są zmiany przepisów Prawa budowlanego, na podstawie których będzie możliwość wybudowania parterowego budynku gospodarczego – wiaty do 35m2 bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Wydłuża się więc lista możliwych robót budowlanych, realizowanych jedynie na zgłoszenie, bądź też bez żadnych formalności. Obecnie przy budowie przydomowego basenu, oczka wodnego, parterowego budynku gospodarczego do 35m2, bądź też[…]

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach – obniżenie wieku emerytalnego

30 listopada 2015 r. wpłynął prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zakładający w szczególności przywrócenie wieku emerytalnego wynoszącego dla kobiet co najmniej 60 lat oraz dla mężczyzn co najmniej 65 lat. Nowelizacja miałaby wejść w życie najwcześniej w październiku 2017 roku. Dodatkowo miałaby[…]