Energa Obrót – postępowanie UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nadal rozpatruje zgłoszenia, dotyczące oferty Gwarancja Stałej Ceny sprzedawanej przez Energa Obrót od grudnia 2014 do końca 2015 roku. UOKiK rozpatruje, czy działania, jaki mieli podejmować przedstawiciele ww. podmiotu, nie stanowią nieuczciwej praktyki rynkowej. Mowa m.in. o pomijaniu istotnych informacji o dodatkowej opłacie handlowej, wprowadzanie klientów w błąd , że podpisanie dokumentów to tylko aktualizacja umowy oraz zaniechanie przekazywania konsumentom podpisanego egzemplarza umowy. Na krytykę w szczególności zasługują działania, jakich mieliby dopuścić się przedstawiciele Energa Obrót. W ramach sprzedaży ofert, informowali oni klientów, że są z „elektrowni” a samo podpisanie umowy nie spowoduje żadnej zmiany (np. operatora).

Postępowanie prowadzone przez UOKiK może zakończyć się zobowiązaniem przedsiębiorcy do podjęcia działań zmierzających do zakończenia naruszenia lub usunięcia jego skutków albo uznaniem zarzucanych spółce praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nakazem zaniechania ich stosowania z ewentualnym określeniem środków usunięcia ich trwających skutków. Na przedsiębiorcę może również zostać nałożona kara finansowa.