29 kwietnia 2016 r.

Od dnia 1 stycznia 2016 r., w konsekwencji przyjęcia ustawy dot. polubownych metod rozwiązywania sporów wzrosła opłata za zawezwanie do próby ugodowej w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 10.000 zł. Jej wysokość ustalona została na kwotę 300 zł.

Stanowi o tym art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (w odróżnieniu od art. 23 pkt 3 ustawy wskazującego na opłatę 40 zł w sprawach gdzie W.P.S. jest mniejszy niż 10.000 zł)

Analizując sprawy prowadzone w pierwszym kwartale 2016 r. stwierdzić należy, że nowelizacja nie „wdrożyła” się we wszystkich sądach. Miałem okazję brać udział w sprawach rozpoznawanych nadal na podstawie opłaty 40 zł (pomimo ich wpływu po 1 stycznia 2016 r.). Zastosowanie zmiany utrudnia prawdopodobnie umieszczenie „podwyżki” w art. 24 ustawy, określającym do tej pory opłaty dot. orzeczeń sądów zagranicznych. Nie mniej jednak – fakt zastosowania wskazanej wyżej stawki do wszystkich spraw wynika również z uzasadnienia projektu ustawy (str. 43 – 44). Nie pozostaje nic innego jak pogodzić się z podwyższoną opłatą.